ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
Členské příspěvky je povinen platit každý hráč!

Členské příspěvky FK Slavia Opava v kalendářním roce 2018

Nová správní rada pověřená Valnou hromadou 16.1. 2016 snížila členské příspěvky od 1.3. 2016

na výši 300 Kč / 1 měsíc s těmito pravidly:

Hráč do 7 let věku NEPLATÍ členské příspěvky !

Příspěvky bezhotovostně na účet klubu, aby byly platby transparentní.

Členské příspěvky jsou určeny na fungování klubu a provoz areálu. 

Žádáme, aby příspěvky byly hrazeny 1. den daného měsíce.

Informace pro platby příspěvků na účet fotbalového klubu:

číslo účtu: 196099849 / 0300

variabilní symbol: ID hráče ( případně RČ )

zpráva pro příjemce: jméno a příjmení hráče, kategorie ( Starší dorost, mladší dorost, starší žáci, mladší žáci, přípravka, školička )

Dbejte na to, aby byly při platbě na účet fotbalového klubu vždy uvedeny tyto informace !


Příspěvky placeny ročně jednorázově, jsou poníženy na částku 3000 kč. A členové, kteří si zaplatí buď půlroční nebo roční permanentku do posilovny, mají tímto zaplacen členský příspěvek.