Členská schůze zvolila staronové vedení

21.06.2023

Ve středu 21.6. proběhla podle zákonných podmínek volební Členská schůze.

Nejvyšší orgán Členská schůze zvolila opětovně do Výkonného výboru Dalibora Fišera, Ivo Kratochvila,Josefa Vítečka. Předsedou byl na schůzi Výkonného výboru zvolen současný předseda Dalibor Fišer, místopředsedouopětovně Ivo Kratochvil.

 Členská schůze zvolila rovněž totožný kontrolní výbor a to ve složení Marek Elbel, Bohumír Lorenz, Roman Holuša, Jindřich Zapletal. Předsedou Kontrolní komise byl zvolen Marek Elbel. 

Dále vzala Členská schůze na vědomí zprávu o sportovní a finanční stránce klubu za rok 2022, rovněž Členská schůze vzala na vědomí zprávu o činnosti roku 2023.