Valná hromada 21.6.

19.06.2023

Členská schůze -Valná hromada

Fotbalový Klub SLAVIA OPAVA z.s.

14.5. 2023

prostřednictvím Výkonného výboru klubu, oznamuje všem svým členům svolání VOLEBNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE ( Valné hromady )

Členská schůze se uskuteční dne 21. června v 17:30 hodin

na sportovišti klubu ul.Wolkerova 1469/1A.

Program Členské schůze:

1. Schválení programu Valné hromady

2. Zpráva o činnosti FK SLAVIA OPAVA z.s. za období 1.1. 2022 – 31.12. 2023

včetně zprávy o hospodaření klubu

3.Volba volených orgánů FK Slavia Opava z.s.

4. Informace k novému soutěžnímu ročníku a fungování klubu od 1.7.2023

5. Diskuze

6.Usnesení a závěr

Možnost kandidatury do Výkonného výboru nebo Kontrolní komise

Vážení členové FK, v souladu s ustanovením stanov svolává výkonný výbor FK SLAVIA OPAVA z.s. Členskou schůzí.

V souladu se stanovami výkonný výbor FK SLAVIA OPAVA z.s. oznamuje možnost kandidatury do výkonného výboru nebo kontrolní komise.

Řádně vyplněný návrh kandidáta do orgánů Fotbalového klubu SLAVIA OPAVA, z.s. zašlete v naskenované podobě na e-mail adresu fkslaviaopava@seznam.cz tak, aby byl doručen do 19. června 2023 do 24.00 hodin.

Formulář pro podání kandidatury je uveřejněn na webových stránkách klubu