Valná hromada 2022

05.05.2022

Oznámení o uskutečnění Valné hromady za rok 2022

Výbor klubu FK SLAVIA OPAVA z.s. svolává valnou hromadu za rok 2022, která se uskuteční areálu Fotbalového klubu -ve středu 8.6. od 18:00 hodin do 22:30. Letošní Valná hromada je nevolební. V současné době řídí chod klubu výkonný výbor ve složení Dalibor Fišer (předseda), Ivo Kratochvil (místopředseda), Tomáš Montag. 

Program valné hromady:
1. Schválení programu Valné hromady
2. Zpráva o činnosti FK Slavia Opava z.s. za období 4/2021 - 5 / 2022 včetně zprávy o hospodaření klubu
3. Informace k novému soutěžnímu ročníku a fungování klubu od 1.7.2022
5. Diskuze
6.Usnesení a závěr
4. Ukončení činnosti člena VV - Tomáš Montag, volba o doplnění člena VV