Aktuální informace o dění v areálu

3.8.2023

Jelikož se jako naši věrní příznivci a rodiče hráčů aktivně doptáváte, co vše se v areálu děje nebo chystá, níže alespoň pár informací o tom co již proběhlo. O tom, co se případně chystá není potřeba zatím předbíhat.

Na fotkách níže můžete vidět, že se povedla kompletně zrenovovat velkoobjemová nádrž včetně několika velice kvalitních nátěrů. Zároveň lze vidět již funkční přístřešek na nové čerpadlo pro fungování nádrže (zakryté plachtou zatím) a zároveň práce při napojování nádrže.


 Dále můžete vidět, že se již pracuje na výměně všech svítidel na stožárech. Zatím na obrázku můžete vidět zakroužkováno jedno vyměněné LED světlo, které bylo nainstalováno pro zkoušku svítivosti. Na stožárek tak budou nové světlíky a na každém stožáru tři nové LED svítidla, což by mělo být dostačující pro osvětlení při tréninkových jednotách. Kompletní výměna by měla být hotova do konce srpna. 

Můžete i vidět, že je nové dětské hřiště. To opravily a vyměnili Technické služby Opava. 


 A v neposlední řadě můžete vidět, že se zlepšuje i kvalita hrací plochy a zároveň tréninkové plochy. Firma MAXGREEN po pěti dnech poctivé práci začátkem července nám předala ošetřeny plochy po údržbě. Můžete vidět na obrázcích, že tato práce byla vynikající. I když obě travnaté plochy nejsou ideální, neustále pracujeme na jejich zkvalitňování, aby se Vašem dětem lépe trénovalo a hrálo. Snad se v nejbližších letech podaří zvýšit kvalitu obou sportovišť. 

Ještě můžete vidět, že se podařilo natřít nově i lavičky, na které jste si během jarní části stěžovali. Doufáme, že i nadále budeme všichni do našeho areálu chodit s radostí a s povzbuzováním Vašich dětí a našich hráčů.

Závěrem zapotřebí zmínit, že všechny zmíněné akce bylo možné provádět pouze za výrazné podpory Magistrátu Města Opavy a to zejména hlavně díky zájmu o náš klub ze strany pana primátora Tomáše Navrátila a zároveň také prvního náměstka primátora p. Michala Kokoška. 

 Díky této pomoci můžeme neustále fungovat a starat se zároveň o zázemí pro Vaše děti. Všichni v klubu si této pomoci moc vážíme.