Uskutečnění Valné hromady

03.04.2021

Uskutečnění Valné hromady

Na Velký pátek 2.4.2021 se uskutečnila Valná hromada.

Za přísných podmínek, kde bylo potřeba doložit negativní test, byly dodržovány rozestupy a po celou dobu měli zúčastnění respirátory proběhla v areálu FK Slavia Valná hromada. 

 Přítomen byl zástupce Unie Sportu pan L.Kreisel (sekretář VV, referent SCS a vedoucí pracoviště RS ČUS v Opavě a SCS ČUS Opava ), který VH předsedal.

Klub Slavia Opava za takto složité situace děkuje všem zúčastněným na Valné hromadě. Právě díky velké účasti, byla VH usnášeni schopná, a mohlo být zvoleno nové vedení klubu. .

Výsledky VH:

-  zvolen Výkonný výbor
-  zvolen Předseda klubu
-  zvolen Kontrolní výbor

Předsedou klubu byl zvolen:

Dalibor Fišer - Bývalý sekretář klubu, činovník v FK Slavia od roku 2000

Místopředsedou klubu byl zvolen:

Ivo Kratochvil - Hráč "A" týmu , pořadatel charitativních akcí CECA Cup

Do Výkonného Výboru byli zvoleni :

Dalibor Fišer - Bývalý sekretář klubu, činovník v FK Slavia od roku 2000

Ivo Kratochvil - Hráč "A" týmu , pořadatel charitativních akcí CECA Cup

Tomáš Montag - Dosavadní správní rada 


Do Kontrolního Výboru byli zvoleni :

Marek Elbel - předseda kon.výboru

Roman Holuša

Bohumír Lorenz

Jindřich Zapletal


FK Slavia Opava má nové vedení

2.4.  Valná hromada konaná fotbalového klubu, přinesla nové vedení FK. 

Do Výkonného výboru byli zvoleni :

Předsedou klubu byl zvolen:

Dalibor Fišer

Místopředsedou klubu byl zvolen:

Ivo Kratochvil

Do Výkonného Výboru byli zvoleni :

Dalibor Fišer

Ivo Kratochvil 

Tomáš Montag