VALNÁ HROMADA

02.03.2021

2.3.2021

Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s.

V Opavě dne 2.3.2021
Vážení členové FK,
v souladu s ustanovením stanov svolává výkonný výbor FK členskou schůzi

na pátek 2. dubna 2021 od 18:00 hodin

na sportoviště klubu ul. Wolkerova 1469/1A v Opavě

Pro jednání členské schůze navrhuje výkonný výbor FK následující program:

1. Zahájení
2. Procedurální záležitosti
3. Zpráva mandátové komise
4. Zpráva o aktuální situaci v FK
5. Volba členů orgánů FK na funkční období 2021 - 2023
(členům orgánů FK, kteří byli zvoleni na ČS dne 31.8.2018, již dle stanov skončilo platné dvouleté funkční období)
6. Záměry činnosti FK na další období
7. Diskuze
8. Zpráva návrhové komise, schválení usnesení
9. Závěr

Jednání členské schůze FK se uskuteční dle platných usnesení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR k přijatým opatřením v souvislosti s COVID.

Další informace ke členské schůzi - podávání kandidatur do orgánů FK - budou sděleny do 10.3.2021. Informace k průběhu ČS budou průběžně sdělovány dle situace v souvislosti s COVID.

Se sportovním pozdravem

Tomáš Montag

člen výkonného výboru FK

Podmínka účasti na Valné hromadě

ORGANIZAČNÍ POKYNY ŘÁDNÉ VOLEBNÍ VALNÉ HROMADY FK SLAVIA OPAVA Z.S.
Každý člen, který se zúčastní VH bude po celou dobu používat ochranný prostředek dýchacích cest ve formě respirátoru či polomasky bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95.
Každý delegát VH předloží u prezence potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny (tj. testování od středy 31.3.2021). Bez potvrzení nebude člen na VH připuštěn!!!
Stačí i takto potvrzení ze zaměstnání, kde je zákonné testování. Omezené množství samotestů bude přítomno i v areálu klubu. Testování pro občany provádí například na Pekařské ulici za mostem i MUDr. Ivana Pluschová po zaklepání na okno.
Valná hromada bude probíhat na vedlejší hrací ploše, kde budou umístěny puky v rozmístění od sebe min. 2 metry. VH bude probíhat ve stoje. Jinak nelze v současné situaci v podmínkách FK Slavia Opava z.s. zajistit. Pouze předsedající VH bude mít výjimku. Žádáme o včasný příchod, aby se mohla zákonně zajistit prezentace zúčastněných.


Tomáš Montag