Valná hromada

2.10.2020

FK Slavia Opava, z.s.,

prostřednictvím správní rady klubu,

oznamuje všem svým členům svolání valné hromady

klubu.

Valná hromada se uskuteční dne 2.10.2020 v 19.00 hodin

na sportovišti klubu ul. Wolkerova 1469/1A

Program valné hromady:

1. Zahájení

2. Schválení programu a jednacího řádu VH

3.Volba mandátové a návrhové komise

4.Zpráva o činnosti a hospodaření klubu v r. 2019

5.Plán činnosti a hospodaření pro r. 2020

6.Dlouhodobý plán činnosti klubu

7.Diskuze

8.Usnesení a závěr